Nieuwbouw Spanje

nieuwbouw Spanje_Viva Gestoria
Nieuwbouw Spanje

Wie nieuwbouw koopt in Spanje, moet weer op heel andere zaken letten dan bij een tweedehands huis. Zeker als u van tekening koopt of wanneer de nieuwbouw woning nog niet geheel af is, is het opletten. Immers u kunt nog niet waarnemen hoe het huis precies zal zijn wanneer het af is.


Onmisbaar bewijsstuk vormt de zogeheten Licencia de Obra oftewel bouwvergunning. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente op basis van een door een architect ingediend project. De voorwaarden die hierin zijn opgenomen, moeten door de bouwer/projectontwikkelaar worden nageleefd, anders geeft de gemeente na afronding van de bouw geen goedkeuring. Deze goedkeuring wordt aangevraagd nadat de architect die het bouwproject begeleidt, final de obra afgeeft oftewel officieel verklaart dat de werkzaamheden zijn afgerond. Dit is weer nodig omdat u een licencia de primera ocupación nodig heeft, oftewel een bewoonbaarheidsverklaring. Zonder dit document kunt u geen nutsvoorzieningen zoals water en licht aanvragen.

Ook het betalingsschema vraagt aandacht. Hoe minder u tijdens de looptijd van het contract betaalt, hoe beter. Daarnaast is het essentieel dat u een aval -bankgarantie- ontvangt voor de gedane betalingen. Mocht de ontwikkelaar onverhoopt failliet gaan en blijft u achter zonder huis, dan kunt u in ieder geval uw investeringen terugvorderen. De bankgarantie is wettelijk verplicht, maar aangezien er kosten aan verbonden zijn, wil de bouwer er nog weleens onderuit proberen te komen.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn