(English) News

Spanje. Mis ik Nederland?

Of ik Nederland niet mis. De saucijzenbroodjes, krentenbollen en komijnekaas. Het Sinterklaasfeest. Op vrijdagmiddag bitterballen in de kroeg. Gezellig koffiedrinken. Reizen met de trein door groene weilanden met grazend vee. Lekker bijkletsen over de laatste tv-programma´s. Familie om de hoek. Creatieve kinderfeestjes en innovatief zakendoen. De recht-voor-je-raap mentaliteit.

Natuurlijk mis ik Nederland. Maar met de jaren -17 inmiddels- wordt het steeds minder. De typisch Nederlandse producten en snacks zijn in bepaalde supermarkten ook hier gewoon te koop. Ik kom daar nog zelden. En als ik af en toe in Nederland ben, smaken zelfs de heerlijkheden van weleer niet meer zoals vroeger. De Spaanse manier van eten verwent je. Na 3 dagen Nederland denk ik “alweer brood..? Wanneer gaan we nou echt eten?”

Meer lezen

Spaanse bankrekening

Spaanse bankrekening bij Open Bank.nl

Een alternatief in opkomst is het openen van een Spaanse bankrekening via Open Bank. Middels een samenwerking met de Spaanse Banco Santander kunt u een Europese bankrekening openen met een IBAN nummer bestaand uit de vereiste 22 karakters. Het openen van de rekening kan gewoon via de website www.openbank.nl. En mocht er een vraag of probleem zijn, kunt u terecht via een Nederlands telefoonnummer bij Nederlandssprekend personeel. Het aanhouden van de rekening is – voor zover ik heb begrepen – kosteloos en is ook gewoon bruikbaar voor betalingen in eigen land en de rest van Europa. Wanneer u een Spaanse bankcheque nodig heeft kunt u deze eenvoudig via een speciaal formulier aanvragen en dan wordt de cheque op de ochtend van de overdracht middels een koerier bij de Spaanse notaris afgeleverd. De commissie bedraagt 0,2% van het bedrag op de cheque; er is helaas geen maximum, dus bij bedragen boven de 150.000 euro wordt de cheque duurder dan die van de Sabadell.

Spaanse bankrekening bij Banc Sabadell

Tot voor kort vroeg ik voor bijna al mijn klanten een Spaanse bankrekening aan bij de Banc Sabadell. Echter, het openen van de rekening bij deze Spaanse bank wordt steeds omslachtiger en het aanhouden van de rekening steeds duurder. Momenteel dient men een aangifte loonbelasting te sturen, een bewijs van het fiscale adres te kunnen overleggen en zelf persoonlijk aanwezig te zijn om de Spaanse bankrekening te kunnen openen. Een Key Account kost 40 euro per 3 maanden, een Expansion Account (vereiste: maandelijkse minimale storting van 700 euro) 15 euro per kwartaal. Tevens wordt eens per twee jaar 35 euro per rekeninghouder aan administratiekosten in rekening gebracht voor de verplichting die de bank heeft om een verklaring op te stellen dat u een “no residenten” rekening heeft. De commissie voor de hiervoor besproken bankcheque zijn bij een Key Account 0,4% van het bedrag op de cheque met een maximum van 300 euro.

Meer lezen

Nieuwbouw Spanje

Nieuwbouw Spanje

Bij nieuwbouw Spanje komt komt heel wat documentatie kijken.  Nadat de hele transactie is afgewikkeld en nadat u naar de notaris bent geweest, zou u uiteindelijk het volgende in bezit moeten hebben: escritura (notariële koopakte), bewijs dat de AJD belasting (huidig 1,5%) is betaald en een Nota Simple actualizada (dit is een uittreksel uit het Registro de la Propiedad, zeg maar Kadaster, waaruit blijkt dat het eigendom op uw naam is geregistreerd).  Daarnaast zou u moeten hebben gekregen: licencia de ocupación (gemeentelijke bewoonbaarheidsverklaring), libro de edificio (een dik boekwerk met de gegevens van toeleveranciers en materialen), boletines luz y agua (dit zijn de technische gegevens t.b.v. water- en electravoorzieningen en een kopie v.d. Seguro Decenal (dit is de 10 jarige bouwgarantie). Meer lezen

Modelo 210 Spaanse onroerend goed belasting

Modelo 210 Spanje belasting

De Spaanse belastingdienst verlangt van iedereen met onroerend goed in Spanje belastingafdracht. Als u in Nederland of België inkomstenbelasting betaalt en u heeft een huis in Spanje, dan is Modelo 210 bedoeld voor u. Wie in Spanje fiscaal resident is en dus zijn of haar inkomstenbelasting in Spanje aangeeft, heeft niets te maken met Modelo 210.

Echter, de meesten onder u zijn fiscaal resident in het thuisland België of Nederland en dus niet in Spanje. U moet dan apart aangifte en afdracht in Spanje doen over de waarde van uw Spaanse huis. Het gaat hier over belasting die de Spaanse staat int. Niet te verwarren dus met de gemeentelijke onroerend goed belasting, oftewel IBI. De IBI is eenvoudig: de gemeente of SUMA rekent uit hoeveel gemeentelijke belasting u verschuldigd bent en stuurt hiervan een rekening. Na de eerste betaling kunt u bovendien opdracht geven tot een automatische incasso en dan heeft u er vervolgens geen omkijken meer naar.

Echter, voor de staatsbelasting waar we het nu over hebben, dient u zelf aangifte te (laten) doen, via het beruchte Modelo 210. Bovendien komt de aangifteplicht elk jaar terug en de betaling kan niet geautomatiseerd worden. De officiële benaming van de Spaanse belastingdienst luidt: Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. Het betreft dus wel degelijk een speciale vorm van inkomstenbelasting, ook al haalt u helemaal geen inkomsten uit de woning.

Meer lezen

Oprichten Spaanse BV

Oprichten Spaanse BV – Sociedad Limitada

Een Spaanse BV – Sociedad Limitada (S.L.) –  is min of meer vergelijkbaar met een Nederlandse Besloten Vennootschap (B.V.). In de praktijk is de Spaanse BV een soort vorm tussen wat wij kennen als V.O.F. en B.V. Aangezien Spanje geen V.O.F. als ondernemingsvorm kent, ga je van autonomo (zelfstandig ondernemer met persoonlijke aansprakelijkheid) direct over op een S.L. (een bedrijfsvorm waarbij je persoonlijke aansprakelijkheid dus beperkt is).

In de onderstaande uitleg over hoe het oprichten Spaanse BV, oftewel Sociedad Limitada, in zijn werk gaat, ga ik ervan uit dat de betrokkenen in ieder geval in het bezit zijn van een N.I.E.

Om een S.L. te kunnen oprichten dien je de volgende stappen te doorlopen:

 1. Het registreren van de naam van de S.L.

Oprichten Spaanse BV gaat niet zonder naam. Om een naam te kunnen registreren, moet je verplicht 3 namen bedenken, een naam die je voorkeur heeft, en nog 2 alternatieven. De 3 namen dien je bij het Registro Mercantil Central (Centraal Handels Register) aan te melden, in volgorde van wenselijkheid. Het Registro checkt of de naam van de eerste keuze nog vrij is en niet verwarrend is met een eventuele reeds bestaande naam. Mocht er een probleem zijn met de naam van de eerste keuze, gaat men over op checks voor de naam van de tweede en eventueel derde keus. Als er geen probleem is om de naam te registreren, ontvang je er een certificaat van met een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen deze 6 maanden moet je dan je S.L. oprichten, anders vervalt je recht op de naam.

Meer lezen

Volmacht kopen in Spanje

Volmacht kopen in Spanje

Alles over met een volmacht kopen in Spanje.

Kopen op afstand

Wie in deze coronatijd wil kopen in Spanje, is soms aangewezen op het kopen op afstand. Of dat kan? Jazeker. Na een voorselectie via Internet, krijgt u middels videobeelden een behoorlijk goede indruk van het huis. U kunt een familielid in de buurt of ander vertrouwenspersoon vragen om een bezichtiging te doen met video-call. Hij of zij kan dan tevens vastleggen hoe de nabije omgeving eruit ziet en vastleggen hoe het zit met de geluiden, de geuren en overige voorwaarden die een locatie aantrekkelijk – of juist niet – maken.

Ook voor het onderhandelen, tekenen van het onderlinge koopcontract en verrichten van de aanbetaling hoeft u de reis naar Spanje niet te ondernemen. Met goede begeleiding kan dit allemaal online en op afstand gebeuren.

Formele overdracht

Voor het tekenen van de notariële akte kan er een volmacht worden opgemaakt. Zo kunt u tóch rechtmatig eigenaar worden van het huis, met een volmacht kopen in Spanje. Een Nederlandse notaris maakt een volmacht op, naar een model van de Spaanse notaris. U wijst iemand aan die als gevolmachtigde optreedt om namens u de Spaanse koopakte te tekenen. De aanvraag voor een NIE nummer kan ook in de volmacht worden opgenomen.

Apostille en beëdigde vertaling volmacht

Wilt u met een volmacht kopen in Spanje, dan is de Nederlandse volmacht meestal niet voldoende. Allereerst dient de volmacht door de rechtbank te worden voorzien van een apostille.  Dan moet volmacht inclusief apostille worden vertaald door een beëdigd vertaler, die bovendien erkend is door het Spaanse ministerie. Beide originele afschriften moeten in het bezit geraken van de gevolmachtigde, bijvoorbeeld per koerier, waarmee deze er naar de Spaanse notaris kan om de akte te verlijden.

Coördinatie

Viva Gestoria heeft inmiddels, mede dankzij de situatie rondom het coronavirus, veel ervaring met het via een volmacht kopen in Spanje. Zowel de inhoud van de volmacht, coördinatie met uw Nederlandse notaris, apostille als beëdigde vertaling, kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

 

 

 

Bed & Breakfast in Spanje beginnen

Bed & Breakfast in Spanje beginnen

Hoe start je officieel een Bed & Breakfast in Spanje?

Als u in Alicante, Castellon of Valencia een Bed and Breakfast wilt beginnen, is het goed te weten dat het volgens de wetgeving (Decreto 75/2015) valt onder de regelgeving die van toepassing is op een “pension”. De autonome belastingdienst beschouwt het als een hotelactiviteit en officieel zou uw Bed & Breakfast in Spanje een “pension met ontbijtservice” zijn. Uiteraard kunt u in uw promotieuitingen gewoon de term Bed & Breakfast hanteren.
Voor de start van uw Bed & Breakfast in Spanje vraag u het best een vergunning aan bij het Toeristenkantoor; in Alicante, Castellon of Valencia.

Meer lezen

Modelo 210

Modelo 210

Waarom u in 2020 mogelijk meer no residentenbelasting betaalt via Modelo 210 dan voorgaande jaren

Let op: via het Modelo 210 doet u in kalenderjaar 2020 aangifte over belastingjaar 2019.

Als u vorig jaar als stel gezamenlijke aangifte deed (100%), en dit jaar elk afzonderlijk (50%), heeft dat niet tot gevolg dat u opgeteld meer belasting betaalt.

Als u dit jaar meer belasting betaalt dan vorig jaar, kan dit komen doordat de “base imponible” is verhoogd. Dat is het geval wanneer:

-u in 2018 niet het volledige jaar eigenaar was en in 2019 wel;

-de catastrale waarde is verhoogd;

-het jaartal van een herziening vorig jaar nog binnen de 10-jaar termijn lag (d.w.z. herziening in  2008 of daarna), maar dat de laatste herziening nu meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden (d.w.z. herziening 2008 of daarvoor).

verkoop huis Spanje no residenten

verkoop huis Spanje no residenten

Bij verkoop huis Spanje no residenten gaat het belastingtechnisch gezien als volgt:
Omdat je fiscaal “no resident” bent, draag je sowieso binnen 1 maand 3% belasting af van de verkoopprijs. Het afdragen doe je niet zelf. De koper is verplicht deze 3% no residentenbelasting in te houden op de verkoper, indien de verkoper no resident is. De notaris ziet hierop toe, dus u komt er niet onderuit. Stel u verkoopt uw huis voor 200.000 euro. Dan wordt door de koper aan ú 194.000 euro betaald en aan de Spaanse belastingdienst 6.000 euro.
Echter daarmee is de kous niet af.
De no residenten belasting bij verkoop huis Spanje wordt door de Spaanse belastingdienst gezien als een “voorschotbetaling”. Op de 6.000 euro uit het voorbeeld is van toepassing:
-de verplichting om bij te betalen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop hoger uitvalt dan de afgedragen 3% v.d. verkoopprijs óf
-de mogelijkheid om terug te vorderen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop lager uitvalt dan het afgedragen bedrag

Meer lezen

Covid-19 Huizenmarkt Spanje

Covid-19 Huizenmarkt Spanje

Wat doet de coronavirus situatie met de huizenmarkt Spanje?

Volgens het recente onderzoek van Kyero, belangrijke huizenportal, is er reden om optimistisch te zijn. Zij meten het aantal bezoekers naar land en dat is zeker onder Nederlanders, en in mindere mate onder Belgen, behoorlijk gestegen. Of deze virtuele belangstelling zich ook zal omzetten in reële aankopen, zal met name blijken wanneer de grenzen weer opengaan. Hoewel het zeker ook voorkomt dat belangstellenden – middels een vertrouwenspersoon ter plekke – ongezien een woning kopen, zullen de meesten afwachten tot een persoonlijke bezichtiging weer mogelijk is. Welke prijsontwikkeling Covid-19 zal veroorzaken op de huizenmarkt Spanje, is nog te vroeg om te zeggen. De financiële gevolgen van het coronavirus zullen naar mijn inschatting in Spanje ongekend zijn en daarmee naar verwachting huizenaanbod stimuleren, tegen – in eerste instantie – lagere prijzen. Nu al krijg ik dagelijks via Idealista meldingen binnen van prijsverlagingen. Echter, als de vraag naar huizen in Spanje door Noord Europeanen inderdaad zo toeneemt, kan dat het tegengestelde effect teweeg brengen.

https://infogram.com/q1-2020-international-buyers-1hmr6gvgp1wo6nl