Hypotheek Spanje

Hypotheek Spanje

Steeds meer mensen hebben zin om een huis te kopen in Spanje. En steeds minder mensen hebben het volledige bedrag klaarstaan op hun bankrekening. Dan onstaat al snel de vraag of het mogelijk is: een hypotheek Spanje?

Om een inschatting te maken of een hypotheek Spanje haalbaar is, zet ik de volgende pijlers op een rij, die niet veel afwijken van een Nederlandse hypotheek: het onderpand, de looptijd en de schuldnemer.

Taxatiewaarde versus koopwaarde hypotheek Spanje

Een Spaanse bank zal in de regel maximaal 70% willen uitlenen van de taxatiewaarde of de koopwaarde en kijkt daarbij naar de laagste waarde van die twee. Indien u op websites hogere percentages tegenkomt, dan is dat waarschijnlijk bedoeld voor ingezetenen die in Spanje loonbelasting betalen. Dat betekent dat uw eigen inleg minimaal 30% dient te zijn. En ook de overdrachtsbelasting (ca. 8%-10%) en overige kosten (notaris, Registro, gestoria, etc.) moet u uit eigen middelen betalen. Goed te weten: de aanvraag voor een hypotheek Spanje wordt een stuk makkelijker positief beoordeeld als u niet meer dan 60% nodig heeft van de bank.

Looptijd hypotheek Spanje

Aan de hand van uw leeftijd en die van een eventuele partner met wie u gezamenlijk de aanvraag doet, wordt de maximale looptijd van de hypotheek Spanje bepaald. Als stelregel kunt u hanteren: u kunt tot 75 jaar lenen. Op basis van het aan te vragen bedrag, de looptijd en de rentestand, is er een maandbedrag uit te rekenen voor rente en aflossing. Een hypotheek Spanje zal in de regel geen aflossingsvrije component kennen, dus aan het einde van de looptijd is de hypotheek Spanje volledig ingelost.

Schuldnemer hypotheek Spanje

Uiteraard is het zeer belangrijk hoe de bank inschat dat u gedurende de gehele looptijd in staat bent elke maand de rente en aflossing te betalen. Hoe kredietwaardig bent u? Een hypotheeklast mag ongeveer maximaal 35-40% bedragen van het bedrag wat u netto beschikbaar hebt na aftrek van overige financiële verplichtingen zoals een hypotheek of huur voor uw huis in Nederland.

De Spaanse bank zal al het bovenstaande goed gedocumenteerd willen terug zien en vraagt derhalve om zaken als: belastingaangiften, loonstroken en werkgeversverklaring (of accountantsrapporten in geval van ondernemerschap), bankafschriften van lopende rekeningen en spaarrekeningen, bkr, taxatie- en WOZ waarde en hypotheekoverzicht Nederlandse woning.

Bij een benodigde hypotheek Spanje, in geval van geplande emigratie, is het verstandig om eerst de koop van het Spaanse huis met hypotheek te regelen, alvorens in Nederland een vast adres en inkomsten op te zeggen.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn