Koopbegeleiding Spanje

Koopbegeleiding Spanje
U wilt een huis kopen in Spanje op veilige en zorgeloze wijze. Dan is Koopbegeleiding Spanje iets voor u. Koopbegeleiding Spanje is een A-Z traject waarin u in het Nederlands wordt bijgestaan door een specialist in Spaans onroerend goed die u behoedt voor (financiële) missers en valkuilen. U krijgt onafhankelijk advies en begeleiding op alle juridische, fiscale, administratieve en praktische zaken die met de koop in Spanje gemoeid gaan.

Voor de aankoop worden de nodige juridische checks uitgevoerd. Ik stel de wetmatige eigenaren vast, de officiële vierkante meters en check of er schulden rusten op de woning. Ook zie ik erop toe dat het huis niet valt onder de gevaarlijke landonteigeningswet LRAU Valencia, die ook van toepassing kan zijn in de provincie Alicante. Als het koopadvies positief is, stel ik een wettelijk bindend koopcontract op dat uw rechten behartigt. Uiteraard mag u een vertaling in het Nederlands verwachten zodat u precies weet wat u tekent.

Ik kan u ook begeleiden bij een eventuele hypotheekaanvraag. Ik check de laatste aanbiedingen bij verschillende banken. Dankzij mijn nauwe relatie met verschillende bankdirecteuren in El Campello en Alicante maak ik het proces makkelijker voor u en vaak krijg ik ook meer voor elkaar.

Ik zal toezien op de juiste berekening van de plusvalia en afdracht aan SUMA –het regionale inningskantoor- of de gemeente indien van toepassing. Indien de verkoper niet-resident is zorg ik voor inhouding van de 3% no residentebelasting en afdracht aan Hacienda, de Spaanse belastingdienst. Ik ga met u mee naar de notaris en check alle officiële documenten voordat u ze tekent. De vertaling Spaans-Nederlands is inbegrepen. Hiermee voldoet u dan tevens aan uw wettelijke verplichting een tolk of vertaler mee te brengen.

Na de aankoop is het belangrijk dat alle belastingen en heffingen binnen een maand na aankoop worden voldaan. Zo niet, dan kunt u een boete verwachten voor te late afdracht. Viva Gestoria beschikt over de juiste formulieren en zal deze afdrachten op tijd verrichten. Ik zie erop toe dat de woning op uw naam wordt bijgeschreven in het Registro (Kadaster). Alleen zo wordt uw eigendom wettelijk verdedigbaar. Ook meld ik u aan als nieuwe huiseigenaar bij de gemeente, SUMA en alle utiliteitsbedrijven. Er worden automatische betalingen in gang gezet zodat u geen achterstand oploopt in het voldoen van de rekeningen.

Ook behoort de aanvraag van een Spaans NIE nummer en het openen van een Spaanse bankrekening tot de dienstverlening.

Voornaam

Email

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn