Erfafwikkeling Spanje

Erfafwikkeling Spanje

Als u zich in de situatie bevindt dat een dierbare is overleden met bezit in Spanje waarvan u erfgenaam bent, wacht u de taak om het eigendom over te zetten op uw naam. Meestal gaat het over een woning, waarvan u al dan niet al deels eigenaar bent, het saldo van een Spaanse bankrekening en eventueel een auto. Erfafwikkeling Spanje is, ook wanneer uw erfenis is gebaseerd op Nederlands erfrecht, een behoorlijk bureaucratisch en tijdrovend proces.

Als u voornemens bent het huis of de auto te verkopen, is het belangrijk zo snel mogelijk te starten met de erfafwikkeling Spanje. Zolang u formeel niet 100% eigenaar bent, kunt u het eigendom niet overdragen. Wat er dient te gebeuren, bij een Spaanse notaris, is middels een notariële akte de erfenis accepteren en zo het onroerend goed en eventueel het banksaldo en/of auto op uw naam zetten.

Hierbij bied ik graag mijn begeleiding aan. Een volledig traject van juridische ondersteuning, financiële begeleiding, administratieve én praktische afwikkeling. Het werk van een advocaat en gestor in één, bovendien in uw eigen taal. Dat is fijn in een land waar de wetgeving anders is en de taal een barrière vormt.

U kunt rekenen op de volgende stap-voor-stap begeleiding bij de erfafwikkeling Spanje:

-(coördinatie op) het verzamelen van de benodigde stukken;

-overleg met de notaris in Spanje en eventueel in Nederland;

-voorbereiding van de akte en eventuele vertaling naar het Nederlands;

-aangifte van de erfbelasting (ook al is het te betalen bedrag 0 euro, is dat een vereiste) + eventuele afdracht;

-aangifte en afwikkeling van de gemeentelijke “plusvalia” belasting;

-eventueel verzoek tot teruggaaf van deze gemeentelijke plusvalia belasting;

-aangifte en afwikkeling van de “no residentenbelasting” indien van toepassing;

-eventueel verzoek tot teruggaaf daarvan;

-proces bij de bank om de rekening op te heffen waardoor het saldo vrijkomt van de overledene en op naam van de erfgenaam gestort kan worden. Dit klinkt eenvoudig, maar de banken in Spanje hebben er een heel eigen  bureaucratisch proces voor uitgevonden;

-inschrijving van het bezit op naam van de erfgenaam in het Registro de la Propiedad;

-overzetten van de jaarlijks terugkerende gemeentelijke belastingen en automatiseren van de betalingen;

-overzetten van water, electra en eventueel Vereniging van Eigenaren (Comunidad).

Zo verloopt de erfafwikkeling Spanje zonder zorgen

Zie voor meer informatie ook https://vivagestoria.com/erfenis-spanje/

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn