Erfenis Spanje

Erfenis Spanje

Als u weduwe of weduwnaar wordt en u had samen een huis in Spanje, dan is het belangrijk dat dit huis nu volledig op uw naam gezet wordt. Het is niet iets wat automatisch gebeurt, ook al had uw partner een testament. Het volledige eigendomsrecht verkrijgen gebeurt middels het tekenen van een notariële erfakte in Spanje, de zogeheten Escritura de Herencia. Ook moet er een specifieke belastingaangifte worden gedaan. Tot slot dient men de erfenis in te schrijven in het Registro de la Propiedad (vgl. Kadaster). Zo kunt u naar derden toe bewijzen dat u 100% eigenaar bent. Dat is van essentieel belang wanneer u de woning bijvoorbeeld wilt verkopen.

Erfenis Spanje – voorkom naheffingen

Volgens de Spaanse belastingwet heeft u 6 maanden vrijwillig de tijd (plazo voluntario) om de juridische, belastingtechnische en administratieve afwikkeling in orde te maken, zonder dat hierover naheffingen worden gerekend.

Erfenis Spanje – wel of geen testament?

Hoe de erfenis Spanje precies wordt afgewikkeld, hangt van een aantal zaken af, onder meer het testament en waar de persoon (fiscaal) resident was. Had de overledene in Spanje een “langstlevende” testament opgemaakt en geregistreerd in Madrid, dan is de afwikkeling relatief eenvoudig, op voorwaarde dat in het testament verwezen wordt naar het Nederlandse erfrecht en de bepaling dat het testament alleen over de Spaanse bezittingen gaat.

De Spaanse notaris checkt of er een testament is, en zo ja de inhoud daarvan, bij het Spaanse ministerie van Justitie. Dit gebeurt middels opvraag uit het Registro general de actos de ultima voluntad (=register van de laatste wil).

Wanneer er geen Spaans-Nederlands testament is, dan moet de Spaanse notaris de acceptatie van de erfenis Spanje kunnen herleiden uit de Nederlandse Verklaring van Erfrecht, getekend bij de Nederlandse notaris. Dit notarieel document dient te worden voorzien van een apostille, deze kan worden uitgegeven door de meeste Nederlandse rechtbanken. Opdat de Spaanse notaris kan verklaren dat hij de erfenis Spanje in overeenstemming doet met het Nederlandse erfrecht, moet dat document –inclusief apostille- worden vertaald door een beëdigd vertaler, erkend door het Spaanse ministerie.

Erfenis Spanje – benodigde documentatie

Wat de Spaanse notaris verder nog nodig heeft is de overlijdensakte. Bij uw gemeente kunt u een internationale versie opvragen, die is in Spanje ook geldig zonder aparte vertaling. En uiteraard kopieën van NIE en paspoort van de overledene, alsmede het NIE en paspoort van de erfgenaam.

In de Spaanse akte wordt de woning beschreven en ook economisch gewaardeerd. Op basis van die waardering wordt later berekend óf en zoja, hoeveel, erfbelasting u aan de Spaanse belastingdienst verschuldigd bent. Zorg dus dat u (een kopie van) de notariële koopakte heeft.

Voor de Spaanse bankrekening en eventuele overig bezittingen (bijvoorbeeld een auto) geldt hetzelfde: om deze over te kunnen zetten op uw naam, dient de beschrijving en de waarde ervan in de Spaanse akte te worden vermeld. De autopapieren zijn dus nodig.

Erfenis Spanje – waarde bezittingen en belastingen

U bepaalt in grote lijnen zelf de waarde van het huis en de auto. Minimaal dient u de fiscale waarde op te nemen. Dat is de waarde waarover de belastingdienst sowieso belasting heft. Een lage waarde betekent uiteraard minder belasting. Echter, soms is het gunstiger de marktwaarde te hanteren, of een waarde die de toekomstige verkoopprijs benadert. Wellicht zit u hiermee toch nog onder de vrijstelling en hoeft u in de toekomst minder winstbelasting te betalen.

In de waarde van de bankrekening bent u niet vrij. U bent verplicht om bij de Spaanse bank een certificaat op te vragen met het saldo op de dag van overlijden. Dit certifcaat met het exacte bedrag wordt toegevoegd aan de akte. Na het tekenen van de akte, de belastingaangifte en de inschrijving in het Registro, wil de bank overal kopieën van ontvangen. Pas daarna kunt u het saldo overboeken of de rekening opheffen of op uw naam laten zetten. De exacte procedure verschilt van bank tot bank en het is de moeite om dit vooraf te checken, want bij sommige banken is het ingewikkeld en vraagt men veel aanvullende documentatie die u uit het thuisland dient mee te brengen.

Voor wat betreft de belastingen: er zijn vrijstellingen (landelijk) en kortingen (per autonome deelregio). Vroeger kwamen niet-residenten niet in aanmerking voor de kortingen, maar daar heeft in diverse rechtszaken het Europese hof een stokje voor gestoken. Het is daarom belangrijk dat er in de akte een bepaling wordt opgenomen waarin de notaris aan de belastingdienst verzoekt deze kortingen in aanmerking te nemen. En zoals al eerder opgemerkt, het kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn om vrijwillig iets meer erfbelasting te betalen om zo in de toekomst de winstbelasting te kunnen verlagen.

N.B. Bovenstaande is een schets van een veel voorkomende situatie onder Nederlandse echtparen. Individuele situaties kunnen uiteraard afwijken.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn