Spaans huis

De verkoop van een Spaans huis wordt eenvoudig met de begeleiding van Viva Gestoria. Kunnen spreken in uw eigen taal maakt het allemaal heel relaxed wanneer u uw huis in de provincie Alicante of Valencia wilt verkopen. Mirjam van Riet spreekt Nederlands, Engels, Spaans en Frans.

Bij de verkoop van een Spaans huis verricht ik eerst de nodige juridische checks. Ik ga na of u in het verleden de juiste belastingen hebt betaald. Niet alle bezitters van Spaans onroerend goed doen dat en het is beter om dat vooraf vast te stellen. Dan weet u met welke aanslagen u nog rekening dient te houden. Van te voren kan ik u een schatting geven van de kosten en belastingen die u moet betalen bij de verkoop van uw Spaans huis.

Ik adviseer u omtrent de legaliteit en overige zaken die de verkoop van uw Spaans huis eventueel kunnen belemmeren. Soms is het verstandig wat tijd en geld te investeren om zaken recht te zetten vóór de verkoop. Als het verkoopadvies positief is, zal ik een verkoopcontract opstellen waarbij uw rechten gewaarborgd zijn. Uiteraard met een vertaling in het Nederlands.

De verkoop van uw Spaanse woning betekent dat u een grote som geld zult ontvangen. Het ontvangen van een bankcheque kan in Spanje een dure aangelegenheid zijn. Wij kunnen zoeken naar de meest voordelige oplossing en u bijstaan in de onderhandelingen met de bank. Onze nauwe relatie met verschillende bankdirecteuren in El Campello en Alicante maakt dit proces eenvoudiger. Vaak realiseer ik gunstiger voorwaarden.

Tijdens de verkoop zal ik het juiste bedrag van de plusvalia (gemeentelijke belasting over waardevermeerdering grond) berekenen. Ik draag zorg voor de inhouding en afdracht aan SUMA, het locale inningskantoor. Wanneer u fiscaal niet-resident bent, zie ik toe op de inhouding en afdracht van de 3% niet-residenten belasting. Deze belasting wordt betaald aan Hacienda, de Spaanse belastingdienst. Deze afdracht is een ‘voorschot’, u dient later een definitieve aangifte te doen. Wij verzorgen dit voor u en kunnen tevens terugvorderen indien mocht blijken dat u teveel hebt betaald.

Ik ga mee naar de notaris om alle officiële documentatie te checken en te vertalen voordat u ze tekent. De Spaanse wet vereist dat u met een tolk/vertaler Spaans Nederlands naar de notaris komt, mijn dienstverlening voorziet hierin.

Na de verkoop van uw Spaans huis is het belangrijk dat alle belastingen en heffingen binnen 30 dagen op de juiste wijze worden aangegeven en afgedragen. Dit ter voorkoming van naheffingen en boetes. Ik zal hierop toezien, zodat u achteraf geen problemen krijgt.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn