Belasting verhuur Spaanse woning

Belasting verhuur Spaanse woning

Indien u belastingplichtig bent in Nederland of België en een tweede huis heeft in Spanje dat u verhuurt, dient u deze verhuurinkomsten op te geven, en wel elke 3 maanden! U dient hiervoor het zogeheten Modelo 210 te gebruiken.
Van de bruto inkomsten mag u vele kosten aftrekken op voorwaarde dat ze duidelijk gerelateerd zijn aan het bezitten van de woning:

-rente- en financieringskosten
-onderhoud en reparatie
-belastingen bijv. onroerend goed belasting (IBI), vuilnis, etc.
-premies voor verzekeringen (inboedel/opstal/brand/diefstal)
-betalingen aan derden voor gerelateerde dienstverlening, zoals administratie, VVE, beveiliging, tuin/zwembadonderhoud
-kosten tbv het huurcontract en de juridische verdediging ervan
-water, licht, gas
-afschrijvingskosten met een maximum te bepalen door de hoogste van de 2: 3% over de aanschafwaarde óf 3% over de catastrale waarde
-10% van het meubilair
NIET AFTREKBAAR zijn kosten gemaakt voor verbeteringen
Uiteraard dient u de kosten prorrato te verdelen en mogen allen over de verhuurde periode afgetrokken worden.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn