Aangifte tweede huis Spanje Belgische fiscus

Aangifte tweede huis Spanje Belgische fiscus

Belgische fiscus aangifte tweede woning Spanje
Belgische fiscus aangifte tweede woning

Indien u belastingplichtig bent in België en een tweede huis in Spanje heeft, dient u zowel in Spanje als in België deze woning aan te geven aan de fiscus. Via Modelo 210 doet u aangifte in Spanje en betaalt u de zogeheten no residenten belasting. Wat u precies aangeeft aan de Belgische belastingdienst hangt ervan af of u uw Spaanse huis verhuurt of niet.

U verhuurt uw Spaanse woning niet
Omdat België geen kadastraal inkomen kan toekennen aan uw woning in Spanje moet u in uw Belgische belastingaangifte de ‘huurwaarde’ van uw Spaanse huis opgeven. Dat zijn de huurinkomsten die u zou kunnen genieten van bijv. de verhuur van uw Spaans appartement. Letterlijk: “De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen krijgen”. Dit is natuurlijk lastig te bepalen en aanleiding tot discussie. In een toelichtend schrijven wordt gesteld: “Naar analogie met de Spaanse wetgeving, wordt in België de brutohuurwaarde van een in Spanje gelegen onroerend goed geraamd op 2% van de kadastrale waarde (valor catastral)”. Dit bedrag zal veelal veel lager uitkomen dan een realistisch vastgestelde gemiddelde jaarlijkse brutohuur, maar de valor catastral is in elk geval op papier aan te tonen.
U mag de in Spanje betaalde belasting in mindering brengen.

U verhuurt uw Spaanse woning
Verhuurt u het pand, dan moet u de ontvangen huurinkomsten aangeven, verminderd met de in Spanje betaalde belastingen. U mag ook nog een forfaitair bedrag in mindering brengen voor onderhoud en herstellingen. Dit bedraagt 40 % voor een gebouw en 10% voor een grond. Het is niet omdat u in het buitenland al belastingen betaald hebt op uw woning, dat u de woning niet zou moeten aangeven aan de Belgische fiscus. De huurwaarde van uw Spaanse huis wordt meegeteld om de belastingvoet te bepalen op uw andere inkomsten. Die kunnen daardoor terecht komen in een hogere belastingschijf.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn