Hypotheek Spanje-welk bedrag-welke termijn-welke rente?

Hypotheek Spanje

Hypotheek in Spanje_Viva Gestoria

Het afsluiten van een hypotheek in Spanje is weer heel goed mogelijk. Met historisch lage rente is het aantrekkelijk voor potentiële huizenkopers om zich nader te oriënteren. Weet u welk bedrag u kunt lenen, met welke looptijd en tegen welk percentage? Wat zijn de afsluitkosten en uw maandelijkse lasten? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk en over welke documentatie dient u te beschikken? Op deze 7 prangende vragen hieronder een antwoord aan de hand van Anna en Peter die een huis willen kopen dat 163.000 euro kost.

1. Welk bedrag kan ik lenen?
Een no resident kan tot 70% lenen van de waarde van het huis. Er wordt gekeken naar de prijs, maar ook naar de taxatiewaarde, en gerekend met de laagste waarde van die twee. We gaan er voor het gemak van uit dat de taxatie van het huis dat Anna en Peter op het oog hebben, zal uitkomen op minstens de verkoopwaarde van 163.000 euro. Zij kunnen dus ongeveer 114.000 euro lenen. Dat betekent dat zij de overige 30% uit eigen middelen moeten kunnen betalen. En ook met eigen geld de kosten koper die met een aankoop gemoeid gaan, moeten voldoen.
Uiteraard hangt het bedrag wat u maximaal kunt lenen ook af van uw inkomen en reeds aangegane financiële verplichtingen.

2. Wat is de looptijd van mijn lening?
De maximale looptijd hangt af van uw leeftijd. Veel banken hanteren een bovengrens van 75 jaar. Anna en Peter zijn 45 jaar. Dat betekent dat zij op dit moment een lening af kunnen sluiten met een looptijd van 30 jaar.

3. Tegen welk rentepercentage? Hoe zit het met rentevast?
De rente staat historisch laag. Dit werkt door in de hypotheken. De meeste Spaanse hypotheken zijn gebaseerd op de Euribor. Momenteel staat de Euribor zelfs onder 0. Betekent dat dat uw hypotheekrente 0 zal zijn? Nee, de bank zal de Euribor als referentie nemen en een diferencial hanteren die bepaalt hoe hoog de hypotheekrente zal zijn. Anna en Peter krijgen het eerste jaar een rente aangeboden van 2,5% en daarna een diferencial van 2. Dat betekent dat hun variabele rente Euribor + 2 wordt.
Tot voor kort waren Spaanse banken zeer terughoudend met het aanbieden van rentevast hypotheken. Hierin is verandering aan het komen. Rentevastperiodes van tussen de 10 en 20 jaar met een rentepercentage van tussen de 2% en 3% zijn nu te vinden op de hypothekenmarkt.

4. Wat zijn de afsluitkosten?
Een hypotheekakte passeert bij de notaris. Dus wie koopt met hypotheek moet rekening houden met de kosten koper van de aankoop én de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een hypotheek.
Anna en Peter krijgen een offerte van de bank met daarin de volgende kosten opgenomen: € 1387 afsluitprovisie, € 2168 AJD belasting, € 520 registratiekosten, € 340 gestoria, € 277 taxatiekosten.

5. Wat zijn mijn maandelijkse lasten?
Uiteraard worden de maandelijkse lasten bepaald door het bedrag wat u leent, het rentepercentage en de looptijd. In ons voorbeeld lenen Anna en Peter ongeveer € 114.000 tegen een rente van 2,5% en een looptijd van 30 jaar. Hun maandelijkse lasten –rente en aflossing- zijn ca. € 450.

6. Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Voor het aanvragen van de hypotheek zal de bank een hoop documentatie van u nodig hebben. U kunt vóór het “echte” indienen een haalbaarheidstoets laten verrichten op basis van een aantal gegevens die u verstrekt, zodat u vooraf een goede inschatting kunt maken of uw hypotheekaanvraag gehonoreerd zal worden. Uiteraard hangt het definitief toekennen af van in hoeverre u de eerder verstrekte gegevens kunt staven middels documentatie. Net als momenteel in Nederland, moet u rekening houden met een doorlooptijd van ca. 4-6 weken.

7. Welke documentatie heeft men nodig?
In ieder geval paspoort of ID-kaart en NIE-nummer. In het geval van Anna, zelfstandig onderneemster, worden belastingaangiften en jaarrekeningen van de 2 laatste jaar gevraagd. Omdat Peter in loondienst is wordt hem een werkgeversverklaring gevraagd, 2 recente loonstroken en de laatste belastingaangifte. Voor hen beiden geldt verder dat ze een kredietrapport moeten overleggen en documentatie waaruit eventuele andere inkomsten en/of financiële verplichtingen blijken.