Nieuwbouw Spanje

Nieuwbouw Spanje

Bij nieuwbouw Spanje komt komt heel wat documentatie kijken.  Nadat de hele transactie is afgewikkeld en nadat u naar de notaris bent geweest, zou u uiteindelijk het volgende in bezit moeten hebben: escritura (notariële koopakte), bewijs dat de AJD belasting (huidig 1,5%) is betaald en een Nota Simple actualizada (dit is een uittreksel uit het Registro de la Propiedad, zeg maar Kadaster, waaruit blijkt dat het eigendom op uw naam is geregistreerd).  Daarnaast zou u moeten hebben gekregen: licencia de ocupación (gemeentelijke bewoonbaarheidsverklaring), libro de edificio (een dik boekwerk met de gegevens van toeleveranciers en materialen), boletines luz y agua (dit zijn de technische gegevens t.b.v. water- en electravoorzieningen en een kopie v.d. Seguro Decenal (dit is de 10 jarige bouwgarantie).

Bij aankoop nieuwbouw Spanje dient u extra alert te zijn. Want zijn bovengenoemde zaken van belang na de aankoop van uw nieuwbouw Spanje, voorafgaand en tijdens het proces moet er ook heel wat in orde zijn. Is de gemeentelijke bouwvergunning al afgegeven voordat u een voorlopig koopcontract tekent? Worden de aanbetalingen gewaarborgd door een bankgarantie? Hoe wordt de bouw- c.q. oplevertermijn in het contract beschreven? Heeft de architect de bouw gereed verklaard (middels de zogeheten Declaración Final de Obra)? Heeft de Division Horizontal (voorafgaande splitsingsakte om de nieuwbouw Spanje op te delen in individuele, overdraagbare woningen) plaats gevonden? Is de gemeentelijke bewoonbaarheidsverklaring op orde voordat u naar de notaris gaat?

Bij het kopen van een huis in Spanje is het al verstandig u te laten bijstaan door iemand die uw belangen dient. Maar bij het kopen van nieuwbouw Spanje is het onontbeerlijk dat iemand weet welk document op welk moment in orde dient te zijn!

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn