Modelo 210

Modelo 210

Waarom u in 2020 mogelijk meer no residentenbelasting betaalt via Modelo 210 dan voorgaande jaren

Let op: via het Modelo 210 doet u in kalenderjaar 2020 aangifte over belastingjaar 2019.

Als u vorig jaar als stel gezamenlijke aangifte deed (100%), en dit jaar elk afzonderlijk (50%), heeft dat niet tot gevolg dat u opgeteld meer belasting betaalt.

Als u dit jaar meer belasting betaalt dan vorig jaar, kan dit komen doordat de “base imponible” is verhoogd. Dat is het geval wanneer:

-u in 2018 niet het volledige jaar eigenaar was en in 2019 wel;

-de catastrale waarde is verhoogd;

-het jaartal van een herziening vorig jaar nog binnen de 10-jaar termijn lag (d.w.z. herziening in  2008 of daarna), maar dat de laatste herziening nu meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden (d.w.z. herziening 2008 of daarvoor).

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn