verkoop huis Spanje no residenten

verkoop huis Spanje no residenten

Bij verkoop huis Spanje no residenten gaat het belastingtechnisch gezien als volgt:
Omdat je fiscaal “no resident” bent, draag je sowieso binnen 1 maand 3% belasting af van de verkoopprijs. Het afdragen doe je niet zelf. De koper is verplicht deze 3% no residentenbelasting in te houden op de verkoper, indien de verkoper no resident is. De notaris ziet hierop toe, dus u komt er niet onderuit. Stel u verkoopt uw huis voor 200.000 euro. Dan wordt door de koper aan ú 194.000 euro betaald en aan de Spaanse belastingdienst 6.000 euro.
Echter daarmee is de kous niet af.
De no residenten belasting bij verkoop huis Spanje wordt door de Spaanse belastingdienst gezien als een “voorschotbetaling”. Op de 6.000 euro uit het voorbeeld is van toepassing:
-de verplichting om bij te betalen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop hoger uitvalt dan de afgedragen 3% v.d. verkoopprijs óf
-de mogelijkheid om terug te vorderen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop lager uitvalt dan het afgedragen bedrag

Om te bepalen of u dient bij te betalen of kunt terugvorderen, moet u de winst over de verkoop huis Spanje bepalen. Dat doet u door de volgende rekensom te maken:
verschil tussen uw (officiële) aankoopprijs van destijds + de overdrachtsbelasting na uw aankoop + alle gemaakte aankoop- en onderhoudskosten (notaris, register, jaarlijkse gemeentelijke belastingen, inboedel/opstalverzekering, arbeid en materialen t.b.v. onderhoud van het onroerend goed) – (officiële) verkoopprijs – gemaakte kosten voor de verkoop.
Voor alle kosten (behalve belastingen en verzekeringspremies) geldt dat deze alleen aftrekbaar zijn op voorwaarde dat hiervoor een factuur is die aan alle voorwaarden voldoet. Een factuur wordt door de belastingdienst pas erkend als factuur indien: vermelding “factura” met factuurnummer -en datum, CIF nummer en adres van het facturerende bedrijf of NIE/NIF nummer indien autonomo. Verder dient te factuur te zijn uitgegeven op uw naam, met vermelding van uw NIE nummer. Alles wat wordt uitgegeven onder de noemer “albaran” “pedido” etc., is niet geldig. Betaal alles per bank en bewaar de afschriften. De Spaanse belastingdienst zal er alles aan doen om de aftrek te minimaliseren.
Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn