Spaanse erfbelasting. Nieuwe tarieven en terugvorderingen.

Erfenis Spanje Viva Gestoria

Spaanse erfbelasting. Nieuwe tarieven en terugvorderingen.

Er is veel tegenstrijdige informatie aangaande de berekening van Spaanse erfbelasting. Op fiscaal niet-residenten, zoals de meesten onder ons, was tot voor kort een nationale wet van toepassing. Deze week af van de aparte regionale wetgeving in de verschillende regio´s en die alleen werd toegepast op fiscaal residenten. De regionale wetgeving voorziet in hoge kortingen en vrijstellingen waar de niet-resident niet van mee kon profiteren. Na een uitspraak van het Europese hof is deze discriminatie verboden. De regionale wetgeving is nu van toepassing op iedereen die een Spaans huis of overige bezittingen erft.

Bestaat het risico van hoge erfbelasting nog steeds? Geen reden tot paniek. Spaanse residenten die erfden van andere Spaanse residenten betaalden nagenoeg niets of weinig erfbelasting door toepassing van allerlei kortingen en vrijstellingen. Sinds 1 januari 2015 zijn al deze voordelen ook van toepassing op niet-residenten.

In the Valenciaanse Comunidad (waaronder provincie Alicante) is een bonus van 75% bonus van toepassing op het eindbedrag. Er zijn tevens vrijstellingen op de belastbare som wanneer het gaat om het hoofdverblijf van echtgenoot, kinderen of ouders.

Samenvattend, eigenaren van Spaans onroerend goed die een Spaans testament hebben opgemaakt zullen over het algemeen hun erfgenamen voor een groot deel vrijwaren van erfbelasting.

Voor erfgenamen die in het verleden (teveel) erfbelasting hebben betaald onder de oude regelgeving, bestaat de mogelijkheid om terug te vorderen.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn