Nieuwbouw hypotheek Spanje

Nieuwbouw hypotheek Spanje

Als u in Spanje een huis laat bouwen naar eigen inzicht, wordt u “auto-promotor”. Als u als “auto-promotor” een nieuwbouw hypotheek aanvraagt, is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

De aankoop van de grond wordt voor maximaal 50% gefinancierd. De overige 50% + kosten koper dient u dus uit eigen middelen te kunnen voldoen. Over de grond betaalt u in de provincie Alicante 10% ITP (Impuestos Transmisiones Patrimoniales). Verder zijn er kosten voor de notaris, register en eventueel advocaat of gestor.

De kosten van de bouw van het huis kunnen tot maximaal 70% van de projectwaarde worden gefinancierd. De bank laat de waarde van het project beoordelen door een interne architect. U krijgt de middelen uit de financiering niet in één keer gestort. Zelf dient u uw financieringsbehoefte in kaart te brengen en te bespreken met de bank. Met de bouwondernemer komt u tot een akkoord qua betaling in termijnen. Telkens wanneer een termijn vervalt, kunt u aanspraak maken op een gedeelte van de nieuwbouw hypotheek waarmee u deelbetaling kunt doen. Althans voor het percentage waarin de bank u de hypotheek wil verstrekken.

Ook hier dient u dus rekening te houden met steeds een eigen inbreng bij de verschillende betalingen tijdens de bouw. Ook zijn er kosten die u vooraf uit eigen middelen moet betalen, omdat de bank deze niet financiert. De kosten voor de architect (belast met 21% IVA, vgl. BTW) om het project te maken en gemeenteleges voor de vergunning. Daarnaast dient u rekening te houden met 10% IVA (Impuesto Valor Añadido, vgl. BTW) en 1,5% AJD. Ook zijn er weer kosten voor notaris, register, advocaat en gestor voor het op naam zetten van het huis. Uw rechtsadviseur kan u hierover nader informeren.

Naast de genoemde belastingen en kosten die gemoeid gaan met de koop en de bouw, zijn er ook belastingen en kosten verbonden aan het aangaan van een nieuwbouw hypotheek. Uw bank kan u vooraf informeren.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn