Het Spaanse Catastro

Catastro Viva Gestoria

Het Spaanse Catastro. Wat is het? Welke informatie verkrijgt men?

Het Spaanse Catastro wordt vaak verward met het Nederlandse Kadaster. Logisch, de naam lijkt er erg op. Echter, in Spanje zijn er twee van elkaar onafhankelijke organen, het Catastro en het Registro. Het Registro lijkt het meest op het Kadaster.

 

Via het Castastro kan men een plattegrond opvragen. Men verkrijgt een situatieschets van het terrein, de grenzen met de omringende percelen en de oppervlakte die de bebouwing beslaat.  Het kan voorkomen dat de documentatie van het Registro of het Catastro een verschil laat zien ten opzichte van de werkelijke situatie. Regelmatig komt het voor dat er een gedeelte aan de woning is gebouwd dat niet is bijgeschreven in het Registro. Of dat de meters van het Catastro niet overeenstemmen met die van het Registro. Ook komt het vaak voor dat het zwembad niet wordt vermeld.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn