Geblokkeerde rekening Spaanse notaris

Heeft de Spaanse notaris een geblokkeerde rekening?

Nee!

In Spanje heeft de notaris geen geblokkeerde rekening. In deze korte video leg ik uit hoe je als koper en verkoper dan tóch de betaling kunt veiligstellen.

Geblokkeerde rekening Spaanse notaris

Vaak krijg ik de vraag van mijn klanten of zij het bedrag op de geblokkeerde rekening van de Spaanse notaris kunnen storten. Het antwoord daarop is nee. Simpelweg omdat de notarissen in Spanje een dergelijk systeem niet kennen. Maar hoe gaat de betaling dan? Als u koper bent wilt u natuurlijk geen storting doen op de rekening van de verkoper als deze de akte waarbij hij het eigendom aan u overdraagt, nog niet heeft getekend. Eerst tekenen, dan betalen dus? Nee dat werkt ook niet. Want als u verkoper bent wilt u natuurlijk geen overdracht tekenen als u de koopsom nog niet hebt ontvangen. Een patstelling waarbij een bankcheque uitkomst brengt.

Stel u bent de koper en ik doe voor u de koopbegeleiding. Dan gaan we op de dag van het passeren van de akte ´s morgens eerst naar de Spaanse bank waar ik voor u een rekening heb geopend. U heeft vooraf de benodigde middelen hierop vanuit Nederland of België gestort. Dan schrijft de bank een cheque uit op naam van de verkoper ter waarde van het afgesproken bedrag. De bank verklaart, door het type cheque dat zij uitgeeft, dat de cheque gedekt is en dus door de verkoper geïnd kan worden. Op het moment dat de cheque wordt uitgeschreven, heeft u dit bedrag niet meer beschikbaar op uw rekening. U kunt het bedrag dus niet snel nóg een keer uitgeven. Dat biedt de verkopende partij de zekerheid.

We gaan met de bankcheque naar de notaris. Stel nou dat daar een kink in de kabel komt. Om wat voor reden dan ook kan of wil de verkoper niet tekenen. Dan neemt u de cheque weer mee terug en kunt u hem of op een andere dag toch nog gebruiken bij de overdracht of het bedrag weer bij laten schrijven op uw rekening.

Liked it? Share it!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn