Nota Simple

Nota Simple, wat is het? Wat staat erin? Wie vraagt hem op?

Een nota simple is een ´up to date´ uittreksel van de eigendomsakte volgens het Registro de la Propiedad. Dit is de Spaanse benaming voor kadaster, ook wel bekend als Spaans woningenregister, eigendomsregister of eigendommenregister. Verreweg de meeste eigendomsakten in Spanje worden ingeschreven in dit eigendommenregister. Hiermee registreert de eigenaar van Spaans onroerend goed op officiële wijze zijn eigendom.

Via een nota simple wordt gecheckt of degene die het huis aanbiedt ook inderdaad de wettige eigenaar is. Ook blijkt uit dit document of de woning vrij van schulden is of dat er eventueel hypotheek op rust. Verder worden de vierkante meters van het huis en eventueel het perceel genoemd.

Een nota simple kan worden opgevraagd bij het Spaanse eigendommenregister. Meestal vraagt uw makelaar, advocaat of gestor de nota simple op. Het is een uiterst belangrijk document dat de basis vormt voor de koop van uw huis in Spanje en in een ideale situatie laat u dit document checken door een deskundige voordat u een koopcontract of optie tekent.

De notaris checkt juist vóór het tekenen van de eigendomsoverdracht nogmaals dit uittreksel uit het Registro de la Propiedad. Dit om zeker te stellen dat er op het laatste moment geen belangrijke zaken zijn gewijzigd, zoals verandering van eigenaar of schuldpositie. In het verleden kwam het wel voor dat een huis 2 keer verkocht werd! Illegaal uiteraard…