Volmacht kopen in Spanje

Volmacht kopen in Spanje

Alles over met een volmacht kopen in Spanje.

Kopen op afstand

Wie in deze coronatijd wil kopen in Spanje, is soms aangewezen op het kopen op afstand. Of dat kan? Jazeker. Na een voorselectie via Internet, krijgt u middels videobeelden een behoorlijk goede indruk van het huis. U kunt een familielid in de buurt of ander vertrouwenspersoon vragen om een bezichtiging te doen met video-call. Hij of zij kan dan tevens vastleggen hoe de nabije omgeving eruit ziet en vastleggen hoe het zit met de geluiden, de geuren en overige voorwaarden die een locatie aantrekkelijk – of juist niet – maken.

Ook voor het onderhandelen, tekenen van het onderlinge koopcontract en verrichten van de aanbetaling hoeft u de reis naar Spanje niet te ondernemen. Met goede begeleiding kan dit allemaal online en op afstand gebeuren.

Formele overdracht

Voor het tekenen van de notariële akte kan er een volmacht worden opgemaakt. Zo kunt u tóch rechtmatig eigenaar worden van het huis, met een volmacht kopen in Spanje. Een Nederlandse notaris maakt een volmacht op, naar een model van de Spaanse notaris. U wijst iemand aan die als gevolmachtigde optreedt om namens u de Spaanse koopakte te tekenen. De aanvraag voor een NIE nummer kan ook in de volmacht worden opgenomen.

Apostille en beëdigde vertaling volmacht

Wilt u met een volmacht kopen in Spanje, dan is de Nederlandse volmacht meestal niet voldoende. Allereerst dient de volmacht door de rechtbank te worden voorzien van een apostille.  Dan moet volmacht inclusief apostille worden vertaald door een beëdigd vertaler, die bovendien erkend is door het Spaanse ministerie. Beide originele afschriften moeten in het bezit geraken van de gevolmachtigde, bijvoorbeeld per koerier, waarmee deze er naar de Spaanse notaris kan om de akte te verlijden.

Coördinatie

Viva Gestoria heeft inmiddels, mede dankzij de situatie rondom het coronavirus, veel ervaring met het via een volmacht kopen in Spanje. Zowel de inhoud van de volmacht, coördinatie met uw Nederlandse notaris, apostille als beëdigde vertaling, kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

 

 

 

Bed & Breakfast in Spanje beginnen

Bed & Breakfast in Spanje beginnen

Hoe start je officieel een Bed & Breakfast in Spanje?

Als u in Alicante, Castellon of Valencia een Bed and Breakfast wilt beginnen, is het goed te weten dat het volgens de wetgeving (Decreto 75/2015) valt onder de regelgeving die van toepassing is op een “pension”. De autonome belastingdienst beschouwt het als een hotelactiviteit en officieel zou uw Bed & Breakfast in Spanje een “pension met ontbijtservice” zijn. Uiteraard kunt u in uw promotieuitingen gewoon de term Bed & Breakfast hanteren.
Voor de start van uw Bed & Breakfast in Spanje vraag u het best een vergunning aan bij het Toeristenkantoor; in Alicante, Castellon of Valencia.

Meer lezen

Modelo 210

Modelo 210

Waarom u in 2020 mogelijk meer no residentenbelasting betaalt via Modelo 210 dan voorgaande jaren

Let op: via het Modelo 210 doet u in kalenderjaar 2020 aangifte over belastingjaar 2019.

Als u vorig jaar als stel gezamenlijke aangifte deed (100%), en dit jaar elk afzonderlijk (50%), heeft dat niet tot gevolg dat u opgeteld meer belasting betaalt.

Als u dit jaar meer belasting betaalt dan vorig jaar, kan dit komen doordat de “base imponible” is verhoogd. Dat is het geval wanneer:

-u in 2018 niet het volledige jaar eigenaar was en in 2019 wel;

-de catastrale waarde is verhoogd;

-het jaartal van een herziening vorig jaar nog binnen de 10-jaar termijn lag (d.w.z. herziening in  2008 of daarna), maar dat de laatste herziening nu meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden (d.w.z. herziening 2008 of daarvoor).

verkoop huis Spanje no residenten

verkoop huis Spanje no residenten

Bij verkoop huis Spanje no residenten gaat het belastingtechnisch gezien als volgt:
Omdat je fiscaal “no resident” bent, draag je sowieso binnen 1 maand 3% belasting af van de verkoopprijs. Het afdragen doe je niet zelf. De koper is verplicht deze 3% no residentenbelasting in te houden op de verkoper, indien de verkoper no resident is. De notaris ziet hierop toe, dus u komt er niet onderuit. Stel u verkoopt uw huis voor 200.000 euro. Dan wordt door de koper aan ú 194.000 euro betaald en aan de Spaanse belastingdienst 6.000 euro.
Echter daarmee is de kous niet af.
De no residenten belasting bij verkoop huis Spanje wordt door de Spaanse belastingdienst gezien als een “voorschotbetaling”. Op de 6.000 euro uit het voorbeeld is van toepassing:
-de verplichting om bij te betalen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop hoger uitvalt dan de afgedragen 3% v.d. verkoopprijs óf
-de mogelijkheid om terug te vorderen indien de berekening 19% v.d. winst over de verkoop lager uitvalt dan het afgedragen bedrag

Meer lezen

Covid-19 Huizenmarkt Spanje

Covid-19 Huizenmarkt Spanje

Wat doet de coronavirus situatie met de huizenmarkt Spanje?

Volgens het recente onderzoek van Kyero, belangrijke huizenportal, is er reden om optimistisch te zijn. Zij meten het aantal bezoekers naar land en dat is zeker onder Nederlanders, en in mindere mate onder Belgen, behoorlijk gestegen. Of deze virtuele belangstelling zich ook zal omzetten in reële aankopen, zal met name blijken wanneer de grenzen weer opengaan. Hoewel het zeker ook voorkomt dat belangstellenden – middels een vertrouwenspersoon ter plekke – ongezien een woning kopen, zullen de meesten afwachten tot een persoonlijke bezichtiging weer mogelijk is. Welke prijsontwikkeling Covid-19 zal veroorzaken op de huizenmarkt Spanje, is nog te vroeg om te zeggen. De financiële gevolgen van het coronavirus zullen naar mijn inschatting in Spanje ongekend zijn en daarmee naar verwachting huizenaanbod stimuleren, tegen – in eerste instantie – lagere prijzen. Nu al krijg ik dagelijks via Idealista meldingen binnen van prijsverlagingen. Echter, als de vraag naar huizen in Spanje door Noord Europeanen inderdaad zo toeneemt, kan dat het tegengestelde effect teweeg brengen.

https://infogram.com/q1-2020-international-buyers-1hmr6gvgp1wo6nl

 

Makelaars commissie in Valencia

Makelaars commissie in Valencia

Wie betaalt de makelaar in Valencia – dubbele of gedeelde commissie?

Wie een huis wil kopen in Valencia, komt het ongetwijfeld tegen: een makelaar die commissie rekent aan de koper. En dan heb ik het niet over een aankoopmakelaar die je zelf inschakelt om een huis voor je te vinden en te bemiddelen bij de aankoop. Makelaars in Valencia hebben er een gebruik van gemaakt om niet alleen makelaars commissie te rekenen aan de huiseigenaar die hen inschakelt voor de verkoop van de woning, maar ook aan de koper. Percentages kunnen uiteenlopen, maar 3 tot 3,5% is gebruikelijk, gerekend aan zowel koper als verkoper. Dat betekent dus dat de bemiddelaar in Valencia voor een verkoop een totale makelaars commissie van 6 tot 7% ontvangt.

Moet de koper de makelaars commissie in Valencia betalen?

Meer lezen

Erfenis Spanje

Erfenis Spanje

Als u weduwe of weduwnaar wordt en u had samen een huis in Spanje, dan is het belangrijk dat dit huis nu volledig op uw naam gezet wordt. Het is niet iets wat automatisch gebeurt, ook al had uw partner een testament. Het volledige eigendomsrecht verkrijgen gebeurt middels het tekenen van een notariële erfakte in Spanje, de zogeheten Escritura de Herencia. Ook moet er een specifieke belastingaangifte worden gedaan. Tot slot dient men de erfenis in te schrijven in het Registro de la Propiedad (vgl. Kadaster). Zo kunt u naar derden toe bewijzen dat u 100% eigenaar bent. Dat is van essentieel belang wanneer u de woning bijvoorbeeld wilt verkopen.

Erfenis Spanje – voorkom naheffingen

Volgens de Spaanse belastingwet heeft u 6 maanden vrijwillig de tijd (plazo voluntario) om de juridische, belastingtechnische en administratieve afwikkeling in orde te maken, zonder dat hierover naheffingen worden gerekend.

Meer lezen

Nieuwe Spaanse hypotheekwet – wat betekent het voor jou

Nieuwe Spaanse hypotheekwet – 10 punten op rij

Nieuwe Spaanse hypotheekwet trad afgelopen 16 juni in werking. Met de nieuwe wet wordt beoogd de consument beter te beschermen en het grote aantal rechtszaken veroorzaakt door hypotheekdisputen te verlagen. Er doet over dit onderwerp al weer veel informatie de ronde op Internet, en niet altijd de juiste. Hieronder zetten we in heldere taal en in detail de belangrijkste wijzigingen op een rij. Zo lees je precies wat de nieuwe Spaanse hypotheekwet voor jou kan betekenen.

Nieuwe Spaanse hypotheekwet – 1. Andere verdeling van de kosten

Wie in Spanje een huis koopt met hypotheek, tekent 2 notariële akten: 1 voor de eigendomsoverdracht en 1 voor het vestigen van de hypotheek op het onroerend goed waarvan je eigenaar wordt. Dat blijft zo, ook met de nieuwe wet.

Echter, tot voor kort stelden de meeste Spaanse banken de hypotheekvoorwaarden zodanig op dat alle bijkomende kosten van het tekenen van de hypotheekakte voor rekening kwam van de klant. We hebben het dan over de rekening van de notaris voor de hypotheekakte, het eigendommenregister voor de inschrijving en de belasting AJD (momenteel 1,5% in de Comunidad Valenciana). Bovendien stelden de banken vaak verplicht dat hun eigen gestoria bepaalde administratieve zaken deed en dat de klant ook hiervoor een rekening moest betalen. Daar komt nu verandering in. Al deze kosten komen nu wettelijk voor rekening van de bank. Het enige wat de bank nog in rekening mag brengen bij de klant zijn de taxatiekosten.

Meer lezen

Illegale huizen in Spanje

Illegale huizen in Spanje, 350.000 woningen in de deelregio Valencia

Nieuwe wetgeving beoogt regularisering, niet legalisering

In de “Comunidad Valenciana”, bestaande uit de provincies Alicante, Castellón en Valencia, staan maar liefst ca. 350.000 huizen die op niet legale wijze zijn gebouwd, het overgrote merendeel op grondgebied wat als “suelo rústico” is geklassificeerd. Het gaat vaak om aantrekkelijk gelegen woningen, in de “campo”, net iets buiten de dorps/stadskern met een groot stuk grond. Er is sinds januari nieuwe regelgeving en daar is verwarring over ontstaan.  De wet beoogt namelijk NIET om deze woningen te legaliseren, zoals soms beweerd wordt, maar slechts ze te regulariseren en toekomstige schade voor landschap en milieu te beperken.

De voors en na van een huis in de campo

Zoals gezegd ligt een huis in de campo buiten de urbane kern, buiten de zogeheten “suelo urbano”. Uiteraard brengt dat meer rust, meer natuur, minder directe buren met zich mee en is voor velen dus een aantrekkelijke optie. Ook al omdat de vierkante meterprijs lager ligt, krijg je binnen je budget meer meters huis en terrein. Natuurlijk is de waarde niet voor niets lager, de toegangsweg is vaak niet verhard en verlicht, er is geen aansluiting op riolering en zelfs water of stroomvoorzieningen kunnen ontbreken. Dat je ondanks het ontbreken van gemeentelijke voorzieningen tóch gemeentelijke onroerend goed belasting moet betalen, is eigenlijk onterecht, maar helaas een feit.

Een huis in de campo kopen, waar moet ik op letten?

Als je een dergelijk huis wilt kopen, dien je een aantal parameters te kennen. Belangrijke vraag is of de woning legaal is, of er een bewoonbaarheidsverklaring (te verkrijgen) is en hoe het zit met riolering, water & electra.

Meer lezen

Welke jaarlijkse belastingen moet ik betalen in Spanje?

modelo-210 Viva Gestoria

Welke jaarlijkse belastingen moet ik betalen in Spanje? 

Om te beginnen moet je via SUMA je locale belastingen betalen: gemeentelijke onroerend zaak belasting, oftewel IBI, vuilnis- en rioolrecht. Deze gemeentelijke heffingen moeten alle eigenaren van Spaans onroerend goed betalen, zowel residenten als niet-residenten.

Wat zeer onbekend is dat Nederlanders en Belgen met een tweede huis in Spanje ook verplicht zijn om in Spanje inkomstenbelasting te betalen!

Waarom zou ik inkomstenbelasting in Spanje betalen?

Je moet inkomstenbelasting betalen over je Spaanse huis, zelfs als er geen enkele sprake is van verdiensten zoals bijvoorbeeld huurinkomsten. Dit klinkt deze belasting erg verwarrend en in de regel wijst niemand u erop, ook de makelaar niet.

Meer lezen